Sunnuntai, 05.07.2020    
Jorkki.com

Artikkelit
   » Etusivu
   » Palaute


logo
  Artikkelit » PHP-opas

1. Alkuun
2. Ehtolause
3. Lomakkeiden käsittely
4. Tiedoston sisällyttäminen
5. Silmukat
6. Taulukot
7. Tiedostojen käsittely
8. Superglobaalit muuttujat
9. Päätäntö ja FAQ
Alkuun

Jos olet päässyt tänne asti, niin oletan sinun tietävän ainakin jotenkin, mitä PHP on. PHP on siis ohjelmointikieli, joka on suunniteltu juuri Internetiä varten. Sen avulla voi toteuttaa käytännössä mitä tahansa tekstipohjaisia Internet-sovelluksia aina lomakkeen käsittelystä monimutkaisiin verkkokauppajärjestelmiin.

PHP:n syntaksi on samantapainen monien muiden ohjelmointikielien kanssa (esimerkiksi C++ ja Java), joten jos hallitset jo jonkun muun kielen, ei PHP:n oppiminen ole varmasti mikään ongelma. Opas soveltuu myös aloittelijoille, joilla ei ole mitään aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. HTML-kieli olisi hyvä osata, mutta ei sekään ole välttämätöntä.

Jotkut oppivat ohjelmoimaan nopeasti, mutta joillakin se vie aikaa. Varmaa on kuitenkin se, että ohjelmoijaksi tuleminen ei edellytä huippulahjakkuutta. Jos motivaatiosi on kunnossa, opit varmasti ohjelmoimaan.

Kaikki asiat opetetaan oppaassa esimerkkien avulla. Jokaisen esimerkin jälkeen on yksityiskohtaisesti selitetty, mitä mikäkin kohta oppaassa tekee. Silmäile ensin esimerkkejä ja yritä miettiä mitä mikäkin kohta voisi tehdä. Sen jälkeen lue, mitä ohjelmassa todellisuudessa tapahtuu. Tämän jälkeen kannattaa vielä itse kirjoittaa hieman muunneltu ohjelma samasta aiheesta, koska vain tekemällä voi oppia ohjelmoimaan. Kun taitosi kasvavat, ala itse yhdistelemään opittuja asioita.

Aloittelijoille tuottaa varmasti ongelmia se, että ei tiedetä missä omia tuotoksiaan voi kokeilla ja miten omat tuotokset saa toimimaan. Tässä pari faktaa:
 • Ohjelmia ei voi kokeilla omalla koneella, ellet ole asentanut koneellesi palvelinohjelmistoa ja PHP-tulkkia.
 • Ohjelmia voi kokeilla ainoastaan palvelimilla, joilta löytyy PHP-tulkki. Valitettavasti useilta ilmaisilta palvelimilta PHP-tulkki puuttuu. Kotisivutilaa PHP-tuella saa monesti puhelinyhtiöiltä, jos on kyseisen yhtiön asiakas. Usein myös lehdet jakavat ilmaista tilaa PHP-tuella tilaajilleen. Tällainen on esimerkiksi Mikrobitti.
 • Tässä oppaassa ei käsitellä palvelinohjelmiston asentamista omalle koneelle, joten on helpompi, jos sinulta löytyy PHP:tä tukeva kotisivutila jostain.
 • PHP-tiedoston pääte täytyy olla .php, jotta ohjelma toimii palvelimella. Esimerkiksi pääte .html aiheuttaa sen, että käyttäjälle tulostetaan pelkkä PHP-koodi, eikä ohjelmaa suoriteta.

Ennen kuin lähdetään ensimmäiseen varsinaiseen asiaan, on hyvä tietää muutama yleinen termi.
 • Skripti
  Tarkoittaa käytännössä samaa, kuin ohjelma. Skripti-sanaa käytetään yleensä etenkin silloin, kun puhutaan Internetissä ajettavista ohjelmista.
 • PHP-tulkki
  Palvelinkoneelle asennettava ohjelma, joka käsittelee PHP-koodin ja muuttaa sen tietokoneen ymmärtämään muotoon.
 • Funktio
  Tekee jonkun toimenpiteen, kun sitä kutsutaan. Esimerkiksi tulostaminen tapahtuu print()-funktiolla. Oikeasta elämästä voimme ottaa vaikka sellaisen esimerkin, että kun auton ajaja kutsuu polkimillaan moottoria, niin moottori suorittaa sille annetun tehtävän, eli voiman tuoton.
 • Muuttuja
  Paikka johon tallennetaan tietoa. Tieto häviää kun ohjelman suoritus lopetetaan!
 • Tietokanta
  Paikka johon tallennetaan tietoa, mutta tietokannassa tieto säilyy myös silloin kun ohjelman suoritus on lopetettu. Esimerkiksi word-tiedosto on eräänlainen tietokanta, koska siinä oleva teksti säilyy myös silloin, kun varsinainen Word-ohjelma on suljettu.


Tulostaminen
Esimerkki 1.
<?php
print ("Hello World");
#Tulostaa: Hello World
?>

Näe esimerkkiskripti 1 toiminnassa.
 • PHP-skripti aloitetaan aina <?php-merkillä.
 • print()-funktio on tulostamisfunktio, jolla PHP tulostaa merkkijonon. print()-funktio ottaa argumentikseen tulostettavan tekstin tai muuttujan.
 • Argumentti on funktiolle vietävä teksti.
 • Tulostettava teksti tai muuttuja laitetaan print()-funktion sulkujen sisälle, eli skripti tulostaa Hello World. Mikäli kyseessä on merkkijono (kirjaimia tai numeroita), täytyy tulostettava kohta laittaa lainausmerkkien sisään. Jos kyseessä on muuttuja, niin lainausmerkkejä ei tarvitse. Muuttuja käsitellään myöhemmin.
 • print()-funktio poikkeaa muista funktioista sillä tavalla, että sulkuja ei välttämättä tarvitse olla. Eli print "Hello World"; toimii samalla tavalla, kuin print ("Hello World");
 • Funktio lopetetaan aina ;-merkkiin.
 • Kommentteja voi laittaa #-merkin perään. #-merkin perässä oleva teksti ei siis vaikuta millään tavalla skriptiin.
 • PHP-skripti päätetään aina ?>-merkkiin.
Eli noin yksinkertaista on tulostus. Helppoa vai mitä? Seuraavaksi käsittelemme muuttujien perusasiat.

Muuttujat
Esimerkki 2.
<?php
$ika = "10";
$poika = "Mikko";
print "$poika on $ika vuotta.";
#Tulostaa: Mikko on 10 vuotta.
?>

Näe esimerkkiskripti 2 toiminnassa.
 • Muuttujaa voi siis ajatella tietovarastoksi. Ajatellaanpa esimerkiksi pulloa. Pullon sisältönä voi olla vettä, mehua, kahvia tai mitä tahansa nestettä. Sisältö siis voi muuttua, mutta pullo pysyy edelleen pullona. Muuttujan arvo voi siis muuttua ohjelman aikana, mutta muuttujan nimi pysyy aina samana. Esimerkiksi $ika-muuttuja voi siis saada alkuvaiheessa arvon 10 ja myöhemmin vaikka arvon 15.
 • Muuttuja määritteleminen on helppoa. Esimerkissä annamme muuttujalle $ika arvon 10 ja muuttujalle $poika arvon Mikko.
 • Muuttuja muodostetaan dollarin merkillä ($) ja dollarimerkin perään laitetaan muuttujan nimi.
 • ;-merkki lopettaa ohjelmointikäskyn. Sen poisjättäminen aiheuttaa virheilmoituksen.
 • Lopuksi tulostamme tekstin print-funktiolla. Nyt viemme funktiolle tekstin lisäksi myös muuttujan, jonka arvo siis tulostetaan muuttujan paikalle.
 • Muuttujan nimi voi olla melkein mikä tahansa, mutta on joitakin rajoitteita. Muuttujan nimi ei saa sisältää skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö), eikä mitään muitakaan erikoismerkkejä. Ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Tosin muuttujan nimi ei saa alkaa numerolla. Muuttujan nimi ei saa sisältää väliviivaa (-), mutta se voi sisältää alaviivan (_). Jotkut sanat ovat varattu muuhun käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi sanat if, elseif, else, for, while...
 • PHP-tulkki kyllä ilmoittaa, jos antamasi nimi ei ole sallittu.
Seuraavaksi kokeilemme hieman vaativampaa juttua muuttujilla.

Esimerkki 3.
<?php
$testi = "307";
$testi2 = "20";
$tulos = $testi*$testi2;
$tulos2 = $testi/$testi2;
$tulos3 = $testi-$testi2;
$tulos4 = $testi+$testi2;
$tulos5 = $testi%$testi2;
print "$tulos<br>
$tulos2<br>
$tulos3<br>
$tulos4<br>
$tulos5<br>
";
#tulostaa:
#6140
#15.35
#287
#327
#7
?>

Näe esimerkkiskripti 3 toiminnassa.
 • Ensin määrittelemme 2 muuttujaa, $testi ja $testi2.
 • Muuttuja $tulos on 307*20, eli 6140.
 • Muuttuja $tulos2 on 307/20, eli 15.35.
 • Muuttuja $tulos3 on 307-20, eli 287.
 • Muuttuja $tulos4 on 307+20, eli 327.
 • Muuttuja $tulos5 on laskutoimituksen 307/20 jakojäänös, eli 7
 • Kuten huomasit, PHP:ssä toimii yksinkertaiset matemaattiset operaattorit, jotka opetetaan jo peruskoulun ensimmäisillä luokilla. Luonnollisesti PHP:stä löytyy myös vaativampia matemaattisia operaattoreita, mutta yleensä nuo neljä perusoperaattoria riittävät.
Nyt sinun pitäisi osata perusasiat tulostamisesta, muuttujista ja operaattoreista. Mikäli mahdollista, kannattaa kokeilla itse muuttaa skriptien tekstejä. Ohjelmointia oppii vain itse tekemällä ja kokeilemalla. Oppaan lukeminen antaa ainoastaan valmiudet kielen oppimiseen.

Kokeneetkin ohjelmoijat törmäävät usein virheilmoituksiin, joten niistä ei kannata masentua. Usein vika saattaa olla niinkin pienessä asiassa, kuin puuttuvassa heittomerkissä.

Seuraava luku
© JC Web Productions