Tiistai, 16.10.2018    
Jorkki.com

Artikkelit
   » Etusivu
   » Palaute


logo
  Artikkelit » HTML-opas

1. Johdanto
2. Alkuun
3. Käsitteet
4. Perustagit
5. HTML-sivun runko
6. Ensimmäinen sivu
7. BODY-tagi
8. Fontit
9.Värit
10. Linkit ja kuvat
11. Taulukot
12. Lomakkeet
13. Erikoismerkit
14. Muut
15. Listat
16. Päätäntö
Linkit ja kuvat

Linkit Koko Internetin toiminta perustuu linkkeihin. Linkit voivat linkittää samassa kansiossa olevaan tiedostoon, eri kansiossa olevaan tiedostoon tai kokonaan eri sivustolle.

<a href="sivu2.html">paina tästä</a>
  • Linkin tagi on siis <a href=""> ja linkin lopetustagi on </a>
  • Mikäli sivu2.html sijaitsee samassa kansiossa, voidaan linkki muodostaa laittamalla linkin kohteeksi pelkkä tiedoston nimi.
  • Jos sivu2.html sijaitsisi alahakemistossa kansio1, niin linkki muodostettaisiin näin: <a href="kansio1/sivu2.html">paina tästä</a>
  • Jos linkityksen kohde sijaitsee kokonaan eri palvelimella, laitetaan linkin kohteeksi URL-osoite, eli esimerkiksi näin: <a href="http://www.jorkki.com/sivu.html">paina tästä</a>

Kuvat

<IMG SRC="http://www.jorkki.com/kuva.gif" ALT="Kuvan selitys joka ilmestyy kun hiiri menee kuvan päälle" BORDER="Kehyksen paksuus jos kuvaa käytetään linkkinä" HEIGHT="Kuvan korkeus pikseleinä" WIDTH="Kuvan leveys pikseleinä">

  • Esimerkin avulla pitäisi kaikki olla melko selvää. Eli SRC-kohtaan laitetaan kuvan osoite. Jos kuva sijaitsee samassa hakemistossa HTML-sivun kanssa, voidaan käyttää pelkkää kuvan nimeä, eli esimerkiksi <IMG SRC="kuva.gif" ALT="">.
  • BORDER-, HEIGHT- ja WIDTH -määreet ovat standardin mukaan vapaaehtoisia, mutta niitä kannattaa kuitenkin käyttää.
  • ALT-määre on standardin mukaan pakollinen, mutta sen voi jättää halutessaan tyhjäksi.


Seuraava luku
© JC Web Productions